اغلب مردم با چنان عجله و شتابی به سوی داشتن یک "زندگی خوب"حرکت می کنند


 که از کنار آن رد می شوند !!!- بالاخره این چن روز تموم شد .. چقد دیر گذشت ها .. میتونم پست بزارم دیگه 

سر هم حتما میزنم بهتون :)


ولی چقدر زندگی بدون نت سخته ها !! 

برا من ک خیلی داغون گزش