اصلا انتظار همچین چیزیو نداشتم ... اصلااا .. من فردا با چه رویی برم مدرسه .. 

شرط گزاشتیم من گفتم نتیجه بازی 3 بر 1 به نفع پرسپولیس :/// .. یکی از استقلالیای آتیشیه کلاس گف اگه اینطوری نشه ک مطمعنا نمیشه اسمت میشه صغری :// خیلیم جدی میگف .  
فک میکنم استقلالیا این دفه رو شانس آوردن (خیلی خوشحال نباشین ) 

وگرنه مگه میشه آخه ؟!!!
و اما 

دربی بعدی :)