امروز بعد مدت ها به من خوش گذشت  :)))


درسته برف نیومد اما بخاطر اینهمه بارون ممنون خدا :)

                                                 

من خواهرم و دختر خاله گرام :)