تنها...

چند دقیقه ناقابل

مى تواند

 از یک شب عادى

شب یلدا بسازد

ویلدا

یعنی...

 یادمان باشد

 که زندگی آن قدرکوتاه است

که یک دقیقه

فقط یک دقیقه بیشتر

 با هم بودن را...

باید جشن گرفت:)

امیدوارم حال همه خوب باشه 

دلم تنگ شده بود واسه پست گزاشتن 


شب خوبی هم داشته باشین