سلام : )

ی مدت طولانی گذشت . خیلی زود گذشت 

هیچ وقت فکر نمی کردم انقدر نزدیک شم بهش 27 هفته تا کنکور :)

خیلی روزای سختیه برامون دعا کنین .