امروز روز جهانیه چپ دستاس .... خداییش چه روز مهمی 

امروزو به همه چپ دستای عزیز تبریک میگم 

و همین طور خودم 😉Image result for ‫روز جهانی چپ دست ها‬‎