آزمون ۶ اسفند روهم دادم ... تراز :( ... ۱۸ بهمن تصمیم گرفته بودم ک دیگه بخونم بازم نشد .. نمیدونم باید چیکار کنم .. نمیتونم درس بخونم حرفای بقیه هم هیچ تاثیری نداره . مطمئنم که یه روز پشیمون میشم :(