همین چن دقیقه پیش یه آشپزی جانانه کردم ... با خودم گفتم یه صبحانه درست و حسابی بخورم که  ساعت 12 میرم شنا جون داشته باشم .. 

این طوری شد دیگه .. خخخ نمیدونم همیشه خواهرم درست میکنه گرد میشه و اینجوری لبه هاش تورفته نیس ... رنگشم روشن تر میشد .. ولی اصن این چیزا مهم نیس که .. مهم طعمشه ... خخ
الان یادم اومد شیر نزدم اصلا ... خخخ بخدا انقد فکر کردم  رنگه اون مایعی که آماده شد چرا آخه روشن نیست .. بگو شیر نزدم اصن .. ولی دیگه گرد نشدنش به من ربطی نداره .. هرکاری می کنم پنکیک تو ماهیتابه گرد نمی شه و همش راه میفته کف تابه ..

خخخ خوردمش دیگه .. چی بود آخه این .. هیچ کس نخورد ولی نمیدونم چرا ...