یه رمان خارجی (که کتاب معروفیم هس  ) چند وقت پیش خریده بودم  اما وقتش پیش نیومد که بخونمش ..  دیشب شروع کردم به خوندنش ... 500 صفحس ... الان 10 صفحش مونده ... جرئت نمیکنم بقیشو بخونم دیگه ... پشت کتاب نوشته این رمانو باید با یک جعبه دستمال کاغذی بخونید !!!! خیلی تعجب کردم .. 

از نظر من بخاطر کتاب و فیلم و این چیزایی که غمناک هستن نباید گریه کرد آخه هیچ چیز واقعی وجود نداره ...  من اگه هم بخونم و ببینم گریه نمیکنم ..

کاش رمان طوری که خودم فکر میکنم و دوست دارم تموم شه که البته بعید میدونم .. چون اگه جوری که میخوام تموم  میشد  دیگه جایی برا گریه نداش !